STUDIO JOX

Hallo!

Studio Jox är ett film o visuellt berättande företag inom Kulturella Kreativa Branscher sedan 1995 som producerar; fiktion, dokumentär, animation, Virtual Reality, filmAPP, AR mm SV FILM Databas, IMDB
Filmlärare och medlem i Dramatikerförbundet, Centrum för Dramatik.

Se mer Filmografi och Filmare På Väg och CV i urval ingår i FilmEpidemnin


 Jonas Myrstrand – manusförfattare, regissör, filmlärare o FilmCurator med Immersiva Medier. Född i Stockholm 1960 och verksam sedan 1985. Har gjort musikvideos, reklam, beställnings- film samt över 25 kort -novell- förfilm bio o dokumentär för SVT, filmfestivaler o biofilm. Nominerad till ”Best Swedish Short” GiFF. Numera även VR & FilmAPPar. Flerfaldig Award Winner ”Best VR-film” & ”Best Experimental” Fått flertal stöd o stipendier, Sources EU manusutveckling, Konstnärsnämnden, SFI New York (Judy Weston) Dramatikerförbundet. Nominerad till Best Innovationsprojekt Monitor AudioVisual. Deltar i flertalet EU-projekt.

Master i Filmcurator, Akademi Valand, Filminstitutet, Filmakademien
Undervisat på Högskolan i Halmstad, Skövde Högskola, startade som konstnärlig ledare den nya filmlinjen på Göteborgs Folkhögskola.

Var med o startade Illusion film&tv efter filmakademin i Göteborg 1990.
Sedan 1995 är Studio Jox ett enmansföretag med inhyrda team i mediaklustret GothenburgFilmStudios, Lindholmens Scince Park Göteborg och FilmEpidemin.

”Det blir tyst i skogen om bara de vackraste fåglarna sjunger…” se en Tigertavla bli till…

Deltagit sen 1992 med film/seminarier på GöteborgFilmFestival typ 20 gg…