BLUEBERRY PRODUCTION PART I, II, III

PART I kortfilmen: SEPARATION (se mer)

JONNI BLUEBERRY TRAILER
Början av en lång resa med Blueberry manus o planering. Bearbetats sen 1986… i otal versioner som följt min livsbana i dramatiserad form.

Stöd av CrowdCulture, VGR kulturnämnd, Konstnärsnämnden
Inspelad på Hindås tågstation en regnig dag våren 2015 med:

manus regi – Jonas Myrstrand
foto 1 – Henrik Johansson
foto 2 – Pierre Wernäng
A ljud – Anders Billing
B ljud – Marcus Johansson
fad – Ylva Olsson
set – Jonas Villadansen
grafik – Benoit Lafréhoux

Jonni – Erik Myrstrand
Pärlan – ZaZa Myrstrand-Jonsén

BLUEBERRY PART II: PAPPA BLUEBERRY PILOT 2
Inspelning mot långfilm våren-sommaren 2018 i Skagen, Hindås och Åstol.

manus regi – Jonas Myrstrand
foto 1 – Henrik Johansson
foto 2 – Alireza Badiie
A ljud – Anders Billing
fad – Ylva Olsson
set – Jonas Villadansen
ass – Vilda Johansson

SkagenTeam: 2 danskar från bla FilmMaskinen

Jonni – Erik myrstrand
Miranda – Jenny Woodall
Teddy – John Woodall
Bianca – Henni Wagner
Stins – P A Ericson

BLUEBERRY PART III: PAPPA BLUEBERRY FORTS
Sista delen i långfilmsinspelningen våren-sommaren 2019…