BLUEBERRY PRODUCTION PART I, II, III, IV

PART I kortfilmen: SEPARATION (se mer)
PART II doku-fikt mix test Separation II (7 min)
PART III Kortfilmen GRENEN 3 kg Verklighet (12 min)
Part IV Långfilmen Pappa Blueberry (under produktion)
—————————–
JONNI BLUEBERRY TRAILER
2015 Början av en lång resa med Blueberry manus o planering. Har bearbetats sen 1986…
Otaliga versioner som följt min livsbana i dramatiserad form.

2016 Stöd av CrowdCulture, VGR kulturnämnd, Konstnärsnämnden
Inspelad på Hindås tågstation en regnig dag våren 2015 med:

manus regi – Jonas Myrstrand
foto – Henrik Johansson
foto – Pierre Wernäng
A ljud – Anders Billing
B ljud – Marcus Johansson
fad – Ylva Olsson
set – Jonas Villadansen
grafik – Benoit Lafréhoux
musik – Björn Olsson

Jonni – Erik Myrstrand
Pärlan – ZaZa Myrstrand-Jonsén

BLUEBERRY PART II: PAPPA BLUEBERRY PILOT 2
Inspelning mot långfilm våren-sommaren 2018 i Skagen, Hindås och Åstol.

manus regi – Jonas Myrstrand
foto – Alireza Badiie
foto – Henrik Johansson
A ljud – Anders Billing
fad – Ylva Olsson
set – Jonas Villadansen
styling – Sofia Gilensparr
ass – Vilda Johansson

SkagenTeam: 2 danskar från bl a FilmMaskinen, Fredrikshamn
Clive Vignola Ruder & Laust Andersen.

Jonni – Erik Myrstrand
Miranda – Jenny Woodall
Teddy – John Woodall
Bianca – Henni Wagner
Stins – P A Ericson

BLUEBERRY PART III & IV: PAPPA BLUEBERRY FORTS PILOT 3
Sista delen och dokumentärinspelning blir sommaren o höst 2019…
med Zaza Myrstrand som Lilla Pärlan och Jonas Myrstrand som Jonni…
Tillkommande: Foto – Josef Götherskjöld och Zebastian Johansson mfl